محافظ الکتریکی سراسری دیجیتال تک فاز

محافظ الکتریکی سراسری دیجیتال تک فاز

محافظ الکتریکی سراسری دیجیتال تک فاز

محافظت از دستگاههای از کلیه ادوات تحت تغذیه برق تک فاز در برابر شوکهای ولتاژی و فرکانسی و جریانی
– قابلیت تنظیم زمان وصل و قطع ( هر یک تا ۹۶ ساعت)
– مجهز به دکمه استارت
– مجهز به کلید قطع و وصل ورودی
– نمایشگر دیجیتالی ولتاژ
– بار قابل تحمل 60 آمپر با ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت
– ولتاژ آستانه ۱۸۰ – ۲۶۰ ولت
– زمان تاخیر ۲۴۰ ثانیه
– مناسب جهت نصب در جعبه کنتور

تصاویر